منو ی اصلی

طنز

جوک ها

اس ام اس ها

اس ام اس موضوعی

اس ام اس مناسبتی

داستان

آوای انتظار همراه اول

پیشواز ایرانسل

تست هوش و معما

چیستان

مرامنامه
خانه » اس ام اس موضوعی » "اس ام اس عربي"

اس ام اس عربي

8772

۳۰ دی ۱۳۹۴

 

مین ده اللی نسیک ؟
تعرف لو قلبی بیتکلم
کان رد علیک
.
.
.
ترجمه : کیست که تو را فراموش کرده ؟
میدانی اگر قلبم سخن میگفت
پاسخ تو را داده بود . . .

 

8771

۳۰ دی ۱۳۹۴

 

اغفه و تفز العین محتاجه ملگاک /
میخوابم ولی چشمانم از خواب میپرند محتاج دیدارت هستند .
.
تهمل دمع بسکوت ماترضه تنساک /
آرام وبیصدا اشک میریزد نمیخواهد فراموشت کند .
.
لا تضن مثل الناس بس تبعد انساک /
فکر نکن مثل بقیه مردم وقتی دور شوی فراموشت کنم .
.
صح منته یم العین بس روحی ویاک/
درسته پیشم نیستی ولی دلم باتوست .

 

8770

۳۰ دی ۱۳۹۴

 

ماظن خطینه او بلهدف مالحنه
بدون شک به خطا نزدیم و تیرمان به هدف خورد
.
نوفی الیودنه او ما مصخ مالحنه
با دوستانمان وفای به عهد داریم و نمک مان تاثیرش را نشان داد
.
دون الاصایل عل خصم مالحنه
غیر از خوبیها با دشمنان برخودی نکردیم
.
نسری ابطریق الخیر او ما نتغیر
در راه خیر و خوبی قدم مینهیم و تغییر نمیکنیم
.
عل میمر او عل میمر او علمیمر
در گذر زمان …

 

8769

۳۰ دی ۱۳۹۴

 

کفرت انه اب محبتک تدری الله اشگال؟؟؟ یهز بیده یگلی عمی حگک
.
.
.
ترجمه : عشقت را کفر گفتم میدانی خدا چه گفت؟؟؟
دستش راتکان میداد و گفت حق داری

 

8768

۳۰ دی ۱۳۹۴

 

انت الحب کبیر
الاول والاخیر
*****
*****
*****
تو عشق بزرگی
اولی و آخری

 

8767

۳۰ دی ۱۳۹۴

 

مَن زَرَعَ ألعُدوانِ حَصَدَ ألخُسرانِ
.
.
.
هر کس دشمنی کاشت، ضرر درو کرد.

 

8766

۳۰ دی ۱۳۹۴

 

اَلعالِمُ بِلا عَمَلِ، کَالشَّجَرٍ بِلا ثَمَرِ
.
.
.
عالم بدون عمل، مانند درخت بدون میوه است.

 

8765

۳۰ دی ۱۳۹۴

 

الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک
.
.
.
ترجمه: روزگار دو روز است، روزی برای تو و روزی بر علیه تو…

 

8764

۳۰ دی ۱۳۹۴

 

من ملک الاراذل، هلک الافاضل
.
.
.
هر وقت که افراد پست فرمانروا و صاحب قدرت باشند، مرگ خردمندان است.

 

8763

۳۰ دی ۱۳۹۴

 

لِکُلِ شَئءٌ طریق و طَریق الجِنَتُ العِلمُ
.
.
.
برای هر چیز راهیست و راه بهشت علم است…

 

1372

۱۹ شهریور ۱۳۹۳

اس ام اس جدید عربی سری 1

اس ام اس جدید عربی سری ۱

عزیزان لینک منبع یادتون نرهicon_wink

جلست اگلپ اوراقی لگیت ایام ماضینا بکت عینی و بکت روحی عله ماکان یجمعنا ترجیت الزمن یرجع عشان امسح مدامعنا لگیت العمر یمشی وموسامع مواجعنا

ترجمه:
نشستم خاطراتم را ورق زدم روزهای گذشته رایافتم/چشمم وحتی روحم نیز برای جمع شدنمان گریست/زمان راخواستم باز گردد که اشک هایمان را پاک کند/دیدم زمان را که میگذرد و حرف هایمان رانمی شنود

.

.

.

ماظن خطینه او بلهدف مالحنه
بدون شک به خطا نزدیم و تیرمان به هدف خورد
نوفی الیودنه او ما مصخ مالحنه
با دوستانمان وفای به عهد داریم و نمک مان تاثیرش را نشان داد
دون الاصایل عل خصم مالحنه
غیر از خوبیها با دشمنان برخودی نکردیم
نسری ابطریق الخیر او ما نتغیر
در راه خیر و خوبی قدم مینهیم و تغییر نمیکنیم
عل میمر او عل میمر او علمیمر
در گذر زمان …

.

.

.

اغفه و تفز العین محتاجه ملگاک /
میخوابم ولی چشمانم از خواب میپرند محتاج دیدارت هستند .
تهمل دمع بسکوت ماترضه تنساک /
آرام وبیصدا اشک میریزد نمیخواهد فراموشت کند .
لا تضن مثل الناس بس تبعد انساک /
فکر نکن مثل بقیه مردم وقتی دور شوی فراموشت کنم .
صح منته یم العین بس روحی ویاک/
درسته پیشم نیستی ولی دلم باتوست .

.

.

.

مین ده اللی نسیک ؟
تعرف لو قلبی بیتکلم
کان رد علیک

ترجمه : کیست که تو را فراموش کرده ؟
میدانی اگر قلبم سخن میگفت
پاسخ تو را داده بود . . .