4Funs رو دوست دارم !love

Love 4Funs

منو ی اصلی

طنز

جوک ها

اس ام اس ها

اس ام اس موضوعی

اس ام اس مناسبتی

داستان

آوای انتظار همراه اول

پیشواز ایرانسل

تست هوش و معما

چیستان

مرامنامه
خانه » برچسب های مربوط به "اس ام اس زیبای تولد 94"

اس ام اس زیبای تولد 94

12187

۱ تیر ۱۳۹۵

 

یـکی گـفت: چـه دنـیای بـدی
حـتی شـاخه های گـل هـم خـار دارند .
.
دیـگری گـفت :چـه دنـیای خـوبی
حتـی شـاخه هـای پـرخـار هـم گـل دارند.
.
عـظمت در نـوع نـگاه است….
نه در چـیزی کـه مـی نـگریم!

 

12186

۱ تیر ۱۳۹۵

 

روزی بیا که برای آمدنت دیر نشده باشد..!!
روزی بیا که هنوز دوستم داشته باشی..
که هنوز دوستت داشته باشم..
نه از سر عادت,
نه از سر تنهایی…
فقط بخاطر اینکه
ارزش دوست داشتن و دوست داشته شدن را داشته باشیم..!!

 

12185

۱ تیر ۱۳۹۵

 

سه چیز زیباست
.
بى خبر دعایت کنند
نبینى نگاهت کنند
ندانى یادت کنند
.
دعایتان میکنم به خیر
نگاهتان میکنم به پاکى
یادتان میکنم به خوبى

 

12184

۱ تیر ۱۳۹۵

 

ببین که حس حسادت جوانه زد در من
مقصرش تو خودت بوده ای خدای من
.
ز بس که خودت خوب آفریده ای او را
دلم برای خودش خواهدش فقط او را

 

12183

۱ تیر ۱۳۹۵

 

رویایی رو ببین که میخوای.
جایی برو که دوست داری
چیزی باش که میخوای باشی.
.
چون فقط یک جون داری و یک شانس برای اینکه هر چی دوست داری انجام بدی . . .

 

12182

۱ تیر ۱۳۹۵

 

مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت:
کاری نداشتم که!
زنگ زده بودم صداتان را بشنوم..
.
ما هم که جوان و جاهل،
چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند…..

 

12107

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

 

اگـر کـسی را دوسـت داری،
هـوایش را داشـتـه باش
امـا اگر بـرای پر کـردن تـنهایی خود،
او را مـیخواهی!
هـوایی اش نکن ..!
شـاید دیـگر
بــه هـیچ هـوایی غـیر تـو عـادت نـکـند …

 

12106

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

 

زندگی در گذر است
.
آدمی رهگذر است
.
زندگی یک سفر است
.
آدمی همسفر است
.
آنچه میماند از او
.
راه و رسمِ سفر است
.
رهگذر میگذرد
.
خوب باش و مهربان…

 

12105

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

 

زندگییییییییییی
همین خنده های ساده توست.
همین هایی که ازپشت هزاران غم خفته در سیاهی
چشمهایت بر چین وچروک های صورتت
اعتراض میکند…..
زندگییییییییی.
گرمی دستان تو وشیرینی نگاه توست…
دلم به همین سادگی تو خوش است….

 

12104

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

 

شفقت و مهربانی
نسبت به کسانی که
با ما نسبتی ندارند
ویژگی خاص “انسان” است…

 

11939

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

 

پسر بچه ای هفت ساله
که یه روز کار اشتباهی انجام داده بود و مامانش دنبالش دوید تا بیرون حیاط
پسرک همون جلوی در وایستاد و جلوتر نرفت.
.
.
.
مامانش هم کتکش زد …
بعد وقتی برگشت توی خونه با چشمای
پر اشکش به مامانش گفت :
فکر نکن نمی تونستم فرار کنما …!!!!
تو چادر سرت نبود.
.
غیرت ش ستودونی است…