منو ی اصلی

داستان

طنز

جوک ها

اس ام اس ها

اس ام اس موضوعی

اس ام اس مناسبتی

تست هوش و معما

آوای انتظار همراه اول

پیشواز ایرانسل

مرامنامه
خانه » اس ام اس ها » اس ام اس زیبا » اس ام اس جدید زیبا ۳۶

7639 | اس ام اس جدید زیبا ۳۶ |27 اکتبر 2015

 

شخصیت آدمى در صلح وصفا شکوفا نمى شود ، تنها از گذر ابتلاء
و رنج است که روان آدمى استوار مى شود ، آرزوها جان مى گیرنــد
و توفیق حاصل مى آید .
صعود است که بازوان را توان مى بخشد . هر آنچه ارزش تملک دارد
ارزان به کف نمى آید . خـــداوند حتى به ضعیفان و تهیدستان ارزان
نمى فروشد .
فرو افتادن دردناک است ، اما نیرویمان مى بخشد تا برخیزیم .
.
خداى فرو افتادگان دستانم را بگیر تا بیشتر از این از ارزش هاى
انسانى ام سقوط نکنم .