منو ی اصلی

داستان

طنز

جوک ها

اس ام اس ها

اس ام اس موضوعی

اس ام اس مناسبتی

تست هوش و معما

آوای انتظار همراه اول

پیشواز ایرانسل

مرامنامه
خانه » اس ام اس ها » اس ام اس فلسفه » اس ام اس های جدید فلسفی

1167 | اس ام اس های جدید فلسفی |18 جولای 2014

اس ام اس های جدید فلسفی

اس ام اس های جدید فلسفی

عزیزان لینک منبع یادتون نرهicon_wink

هر چیزی که نگهبان آن بیشتر باشد استوار تر گردد

مگر “راز” که نگهدار آن هرچه زیادتر باشد ، آشکار تر

(افلاطون)

.
.
.

بی عوض دانی چه باشد در جهان ؟

عمر باشد ، عمر ، قدر آن را بدان . . .

.
.
.

بعد از بگو مگو

اونی که اول معذرت خواهی‌ کنه شجاع ترینه!

اونی که اول می‌بخشه قوی ترینه!

اونی که زودتر فراموش می‌کنه خوشبخت ترینه!

.
.
.

اشتباه اصلی ما در زندگی.

هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم

بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم

.
.
.

آنهایی که بی عاطفه هستند

روزگاری بسیار عاشق بودند

.
اس ام اس های جدید فلسفی
.

عاقلانه انتخاب کن تا عاشقانه زندگـی کنی

چون اگر عاشقانه انتخاب کنی عاجزانه زندگـی می کنی  . . .

.
.
.

بعضی ها آنقدر فقیر هستند ، که تنها چیزی که دارند پول است

.
.
.

در دنیا باشید ، ولی با دنیا نباشید

در دنیا زندگی کنید، ولی از دنیا بگذرید . . .

.
اس ام اس های جدید فلسفی
.

ذهن مثل چتر نجات است ، وقتی عمل می کند که باز شده باشد . . .

.
.
.

زمین خوردن چه زیباست

اگر هدف بوسیدن خاک پای مادرت باشد  . . .

.
.
.

زبانت ز عقلت حکایت کند

بیانت ز فضلت روایت کند

تو را نیست گر عقل و فضل و ادب

ز گفتار بیهوده بربند لب‏ . . .

.
اس ام اس های جدید فلسفی
.

مهم نیست کجا متولّد شدم

و چگونه و کجا زندگی کرده ام.

مهم این است که در آنجا که بوده ام

چگونه رفتاری داشته ام

.
.
.

توانگر کسی است

که به آنچه خداوند توانانصیبش کرده خرسند باشد .

زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست .

(بزرگمهر)

.
.
.

استفاده به موقع از فنجانی آب

مهیب ترین آتش سوزی را مهار می کند . . .

.
اس ام اس های جدید فلسفی
.

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم

که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم .

(گالیله)

.
.
.

چو با ابلهان کَس شود همنشین

تو او را به چشم بزرگى مبین‏

سزد گر شود خوار و درمانده او

ز نزد همه دوستان رانده او . . .

.
.
.

عجیب است که انسان نه می تواند برای تولدش شادی کند

و نه برای مرگش عزا بگیرد . . .

.
اس ام اس های جدید فلسفی
.

سزد گر خردمند با بذل مال

کند خویش ممدوح اهل سؤال‏

بپرهیزد از خوارى خواهش او

کند با قناعت خود آرایش او

.
.
.

هرگز از رودی که خشک شده است

به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمیکنند

.
.
.

بزرگان خود را گرامى شمار

تو را گر بود جان من این شعار

کنند از تو کوچک تران احترام‏

به نیکىّ و خوبى برند از تو نام‏

.
اس ام اس های جدید فلسفی
.

ریشه” گلی است که به شهرت پشت کرده است

جبران خلیل جبران

.
.
.

چو با صدقه منّت گذارى به کَس

تو را این چنین بذل و انفاق بس‏

گناهش ز اجرش بود بیشتر

مزن بر دل بینوا نیشتر . . .

.
.
.

«عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که

«یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی» . . .

(ادگارمون)

.
اس ام اس های جدید فلسفی
.

کسى را بود عزّت و احترام

که باشد فروتن چو دارد مقام‏

کند پیشه افتادگى آن بلند

بپرهیزد از نخوت آن ارجمند . . .

.
.
.

برو تکیه بر حکم تقدیر کن

نه چون جاهلان ترک تدبیر کن‏

چو کس را رضایت بود بر قضا

شود از غم و رنج گیتى رها

.
.
.

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست

بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

.
اس ام اس های جدید فلسفی
.

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید

افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند

نه رفتار و عملکرد شما

.
.
.

اراده آهنین زمین خوردن هفت باره

و برخواستن برای بار هشتم است

(دهخدا)

.
.
.

برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن

برای اداره کردن دیگران از قلبت

.
اس ام اس های جدید فلسفی
.

گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است

در لحظه ای که خود نمی‌دانید کشف خواهد شد

.
.
.

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می‌شد

سعی و عمل دیگر معنی نداشت

.
اس ام اس های جدید فلسفی