منو ی اصلی

داستان

طنز

جوک ها

اس ام اس ها

اس ام اس موضوعی

اس ام اس مناسبتی

تست هوش و معما

آوای انتظار همراه اول

پیشواز ایرانسل

مرامنامه
خانه » اس ام اس ها » "اس ام اس فلسفه"

اس ام اس فلسفه

 

افکار عمومی همه چیز است
.
با حمایت افکار عمومی هیچ سیاستی شکست نمی خورد ؛ بدون آن هیچ سیاستی موفق نمی‌شود

 

 

شجاعت
.
همیشه غرش کشیدن نیست.
.
شجاعت
.
گاهی صـدای ساکتـی است
.
که در پایان روز می گویـد
.
“فردا دوباره تلاش خواهم کرد

 

 

امروز خدای مهربان
.
در انتظار توست
.
تا حرکت کنی و
.
برکتی بی‌نهایت تو را دهد …
.
پس قدمی بردار به سوی خوشبختی
.
حرکت از تو ، برکت از او

 

 

صبور باشیم ، گــــــاهــــی
.
باید از میـان ِ بدترین
.
روزهای زندگی عبور کنیم
.
تا به بهترین‌هایش برسیم …

 

 

انسانهای بی هدف
.
تا آخر عمر
.
ابزار انسانهای
.
هدفمند خواهند شد…؟!

 

 

روزهای رنگی زندگی در پیش‌اند، به استقبالشان برو
.
و طوری زندگی‌ات را زیبا رنگ آمیزی کن که گویی ماهرترین نقاش دنیایی
.
خداوند به زیباآفرینی‌های تو ایمان دارد
.
همین حالا شروع کن …

 

 

شکستن قلب انسان ها
.
اصلا کار دشواری نیست و از دست همه برمی اید!
.
آنچه دشوار است
.
نشکستن دل هاست

 

 

اگر دیدی کسی …
.
خیلی زود وابستت شد …
.
بدون خیلی تنهاست …
.
بدون که آرزوش میشی …
.
بدون نمیتونه ناراحتت کنه …
.
بدون که از ناراحتیت ناراحت و
.
از خوشحالیت خوشحال میشه …
.
اگرتحمله این آدمو نداری قبل ازاین که همه زندگیش بشی …
.
خودتو بکش کنار …

 

 

گــــر زندگی
.
همــــان زمان بندی ِ اســـرار آمیزی باشد که بتــــواند
.
از شاخه ی خشکی در زمستان، گلی سرخ در نهایت زیبایی بــپرورد ؛
.
تصــور کن که با زنـــدگی تو چه خواهد کرد

 

 

ترس را میسازند .
.
ترس فرایندی ذهنی است . اگر ، ذهنی قوی و اگاه داسته باشیم ، ترس حاکم نمیشود .
.
طراحان ترس ، با این روش بدون مداخله مستقیم و توسط خودمان به اهدافشان میرسند .
.
دانستن ، پرسیدن ، سپری است در برابر ترس.

 

 

تمام زندگی ما آلوده به دروغ است… چگونه انتظار داریم دیگران راز ما را نگاه دارند در حالی که ما خودمان نتوانسته‌ایم آن ‌را نگاه داریم.

 

 

 

درمورد گذشته هرگز زیاد فکر نکن،
.
اشکهایت را جاری خواهد ساخت!
.
در مورد آینده زیاد نگران نباش
.
ترس در تو ایجاد خواهد کرد!
.
در همین حال حاضر زندگی کن!

 

 

هیچگاه ناامید نشو!
.
اگر همۀ درها هم به رویت
.
بسته شوند، سرانجام «او»
.
کوره ‌راهی مخفی را که
.
ازچشم همه پنهان مانده،
.
به رویت باز میکند!
.
حتی اگر هم ‌اکنون،
.
قادر به دیدنش نباشی!!!

 

 

دو چیز روح انسان را نوازش می کند
.
یکی صدا زدن خداست
.
و دیگری گوش سپردن به صدای او
.
اولی در نیایش
.
و دومی درسکوت است

 

 

آرامش
.
یعنی در میان صدها مشکل
.
خیالت هم نباشد
.
لبخند بزنی چون میدانی
.
خدایی داری که هوایت را دارد…